Aile Saadeti

Aile saadeti.jpg

Yuva, Allah Teala’nın insanlığa en büyük emanetlerinden biridir. Din ve dünya hayatı yuva ile güzel ve düzenli olur. Yuvasız dini hayat tam yaşanamaz. Bekar insan noksandır. Yuva olmadan dünya hayatı da güzel ve düzenli olmaz. Bunun için yuva herkese hayır getiren mübarek, mahrem ve şerefli bir emanettir.

İlk yuva cennette kurulmuştur. Hazreti Adem (aleyhisselam) ile Hazreti Havva validemizin evlilikleri cennette olmuştur. Bu sebeple Allah için yapılan evlilikte, cennetten bir tat vardır. Evlilik, dünyada cennetin bir numunesini yaşamak ve bir derece cennet hayatının tadını tatmaktır. Cennete girildiğinde yuvasız ve yalnız hiç kimse kalmayacak, herkes bir aile ortamında olacaktır.

Yuva, insanlık cemiyetinin temelidir. Evlilik, bu temeli Allah’ın adıyla atmak ve insanlık şerefine uygun bir bina yapmaktır. Unutmayalım ki, Evlilik, kâinata yayılan ilâhî sevgiyi beraber tatmak demektir. Sevgi ise, yüce Allah’ın erkekle kadın arasına koyduğu bir rahmettir. Yuvada zahmetle rahmet iç içedir. Bu zahmeti Allah için çekenler, içindeki rahmeti bulurlar. Kıymetli bir eser okumanızı tavsiye ederim

(Aile Saadeti- M. Saki Erol)

Reklamlar

Hasbiyallâhü ve ni’mel vekîl

Vekil olarak Allah yeter.jpg

Şeddad bin Evs’den (radıyallahu anh) rivayetle,
Peygamber Efendimiz (aleyhisselam) şöyle buyurmuşlardır:

“Hasbiyallâhü ve ni’mel vekîl (Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir)” sözü her korkan kimse için bir emniyet kaynağıdır.

(Camiu’s-Sağir)

Cehennemden Uzak Tutup Cennete Götüren Ameller

Faziletli Ameller.jpg
Muaz ibni Cebel (Radiyallâhu Anh) anlatıyor:

Bir seferde Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemle beraberdik.
Yolda giderken, “Ya Resulallah, bana öyle iyi bir işten haber verin ki, beni Cennete soksun ve Cehennemden uzak tutsun” dedim. Şöyle cevap verdi:

“Sen büyük bir şey sordun. Böyleyken yine bu dediğin şeyi Allah kime nasip ederse ona kolay gelir. Allah’a ibadet edip, ona bir şeyi ortak koşma, erkân ve âdâbına uyarak namazı dosdoğru kıl, zekâtı ver, Ramazan orucunu tut; Beytullahı ziyaret et (haccet).

Bundan sonra da, “Ya Muaz, hayır kapılarını sana göstereyim mi?” buyurdu. “Evet, ya Resulallah.” Dediler ki:

“Oruç bir kalkandır, fenalığa karşı bir siperdir. “Su ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları söndürür. “Gecenin yarısında namaz kılmak salih kulların alametidir.”

(Tirmizî, İman: 8)

Ailede Saklı Cennet

Ailede Saklı Cennet

“Evliliğe para biriktirip çeyiz yapmakla hazırlık yapılmaz. Evlenecek kimsenin yapması gereken ilk iş kalbi manevi hastalıklardan temizlemek olmalıdır. Nefsi ıslah edip kalbi temizlemedikçe, karı koca birbirine fayda etmez.” İnsanın başına ne gelirse bilgisizlikten gelir. “Ben bunu bilmiyordum, keşke yapmasaydım? demekle insan mesuliyetten kurtulmaz. Çünkü her mümin, kulluğun gereklerini ve yapacağı işlerin hukukunu bilmekle yükümlüdür.

Dolayısıyla yuva kuracak olanların evlilik hukukunu, bilmesi gerekmektedir. Evlilik hukuku konusunda her birey geniş bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Yeni yuva kuracak olan her mümin kadın ve erkeğin akraba hukukuna riayeti, çocukların İslâm dinine göre terbiyesi, kadının erkek, erkeğin de kadın üzerindeki haklarının neler olduğu gibi önem arzeden bilgileri öğrenmesi gerekmektedir. 

İslâm âlimleri, bizleri hakikate ulaştırmak için bu emir ve yasaklar hakkında kitaplarında detaylı bilgiler vermişlerdir. Allah, ulemâ-yı izâmın makamını âlî, şefaatlerine nail eylesin, üzerimizdeki himmetlerini eksik etmesin (Âmin). Kıymetli bir eser okumanızı tavsiye ediyorum.

(Ailede Saklı Cennet – Mehmet ILDIRAR)

Sebepsiz Boşanma!

 Boşanma.jpg

Sevban (radıyallahuanh) rivayet ediyor:

“Ciddi bir sebep olmadan, kocasından hul’ (maddi bir karşılık verme) yoluyla boşanan kadın, cennetin kokusunu alamaz.”

(Tirmizî, Talâk 11; EbûDâvud, Talâk 18)

Mutlu Evlilik, Mutlu Yuva

Hediye.jpg

Evliliğin en güzel tariflerinden biri:

“Kalbine Mukabil Bir Kalp bulmak”

Kalbine karşılık bir kalp bulmak;  Manevi frekansları bütünüyle tutan, gönül iletişimini tam kurabilen bir insanı bulmak demektir. Evliliğin mutluluğa dönüşmesi için kalplerin, anlaşması, kaynaşması gerekir.

Kalpsiz mutluluk olmaz.
Kalp kalbe karşı olmalı,
Kalp kalbe kalp olmalı,
Kalpler bir olmalı, iri olmalı, diri olmalı,
Ölmüş kalpler taşıyan kalıplar, mutlu olabilir mi?
Evet, mesele kalıp değil, kalp meselesidir.

Kalıbına göre kalıp arayanlar; eş arayışını, bedene, kaşa, göze bağlayanlar, mutluluğu yanlış adreste arayanlardır.

Bulmak için, önce böyle birini aramak gerek. Gerçi her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır. Aramadan bulmak mümkün mü?

 

Mahrem Cevaplar

Mahrem Cevaplar
Eşimle tartıştık, ‘Erkeksen beni boşarsın!’ dedi. İki çocuğumuz var, eğitim seviyesi ve dini bilgisi ham; ne yapmalıyım ben bu söz üzerine?

Erkeklik yap ve boşama. Zira eşin seni, erkeklik adına düşüklüğe çekmek istemiş. Seviyenizi yüksek tutun….
O sözü o söylemedi, şeytan söyletti. Cevabınız şeytanın istediği gibi olursa sonuçta kimin mutlu olacağını bilmelisiniz. Çocuklarınıza acıdığınızdan değil erkek olduğunuzdan dolayı tuzağa düşmeyin. Sonunda kazanan siz olursunuz. Allah sabrınızı mübarek kılsın. (Kitaptan alıntı.)

Soru-cevap şeklinde Aile hayatı ve evliliğe dair pek çok konuda bilgi edinebileceğiniz aydınlatıcı bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim.

(Mahrem Cevaplar – Nureddin Yıldız)