Kız Evladı Himaye Etmenin Fazileti

Faziletli Ameller.jpg

Resûlullah (aleyhisselam) buyurdular:

“Kim bu kızlardan bir şeyle imtihan edilir, onlara iyi muâmele eder (iyi bir eğitim verir) ve onları (din ve ahlâk bakımından) denk ve uygun kimselerle evlendirirse bu kız evlatları ona cehennemden kalkan olur.”

(Buhârî, Zekât, 10; Müslim, Birr 147; Tirmizî, Birr 13.)

Not: Kız çocuklarının himâyesi, onların dürüst ve namuslu bir kişiyle bir yuva kurmasını sağlayıncaya kadar devam eder. Hatta Resûlullah Efendimizin (aleyhisselam) işaret buyurduğuna göre bu himâye daha sonraları da devam eder. Bu nedenle, kız çocuğunu, kız kardeşini veya başkasına ait olan kız çocuklarını güzel yetiştirmek, dini terbiyelerini vermek büyük bir fazilettir ve İlahi rahmete vesiledir.

Reklamlar

Kız Evlat Yetiştirmenin Fazileti

Kız evladın fazileti .jpg

Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:

“Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız” buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi.

(Müslim, Birr 149. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 13)

Not: Çocuk, insana Allah’ın bir emanetidir. Onları himâye edip büyütmek yetişkinlerin vazifesidir. Çocukları hayata hazırlamak, yıllarca devam eden bir sabrı gerekli kılar. Kızları büyütüp yetiştirmek daha fazla bir dikkat ve îtina ister. Çocuğu himâye edip yetiştirmek iki şekilde olur. Biri maddî ihtiyaçlarını temin etmek, diğeri onu mânevî bakımdan besleyip iyi bir terbiye almasını sağlamaktır.

Cennet’teki Köşk Sahipleri!

Cenneteki Köşkler .jpg

Hazreti Ali (Radıyallahu Anh)’tan rivayetle,
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

“Cennet’te öyle köşkler vardır ki; dışarıdan içerisi içeriden de dışarısı gözükür bir bedevi kalkıp şöyle dedi: O köşkler kimler içindir?

Rasûlullah (aleyhisselam) da  şöyle buyurdu:

“O köşkler; güzel söz söyleyen, yemek yediren, oru­ca devam eden ve insanlar uykuda iken geceleri namaz kılanlar içindir.”

(Müsned: 1268)

Kur’an’la Amel Etmenin Fazileti

 

Sohbethane .jpg

Sehl İbnu’l Muaz el-Cuheni (Radiyallahu Anh) anlatıyor:
“Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

“Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur’an’la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak, düşünebiliyor musunuz?”

(Ebu Davud, Salât 349)

Gözlerini Kaybedenin Mükafatı

Musibetlere Sabır .jpg

Enes ibn Mâlik (Allah Ondan razı olsun)
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in şöyle buyurduğunu işittim demiştir:

“Allah’ü teâlâ buyuruyor ki:
Kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse, gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm.”

(Buhârî, Merda 7)

Kadına Cennetin Kapsını Açan 4 Şey;

Saliha Kadın

Abdurrahman bin Avf (radıyallahu anh)’ın rivayetine göre
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

“Kadın beş vakit namazını kılar, bir ay orucunu tutar ve iffetini muhafaza ederek eşine itaat ederse, ‘Cennetin hangi kapısından diliyorsan cennete gir.’ denir ona.”

(Ahmed, 1573; el-Mu’cemu’l-Kebir,991)

 

Not: Bu hadis-i şerif kadına Cennetin kapısını açarken dört şeyden bahsediyor.
-Namaz,
-Oruç,
-İffeti Koruma,
Eşe itaat.
Kadın için büyük bir müjdedir. Yapabilenlere ne mutlu…!

Saliha Kadınla Evlenin!

Saliha Kadın .png

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kadınları güzellikleri için nikahlamayınız, olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine sebep olur. Onları malları içinde nikahlamayın, zira malları azgınlıklarına yol açabilir. Kadınları dindarlıktan dolayı nikahlayın. Şüphesiz dindar olan yırtık elbiseli bir cariye (böyle olmayanlardan) daha üstündür.”

(İbn-i Mace)